,

Job Interview – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku – Extended Version

Program ten efektywnie łączy naukę samodzielną z programem na platformie, który poprowadzi Cię do swobodnej i świadomej komunikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej w aż 10 obszarach. Możesz przyswajać materiał we własnym tempie, korzystając z instrukcji i wskazówek na platformie, które poprowadzą Cię przez program krok po kroku.

Kurs koncentruje się na rozwijaniu umiejętności prezentowania siebie w kontekście zawodowym, umożliwiając Ci poszerzenie słownictwa ogólnego i biznesowego, które będziesz mógł/mogła wykorzystać podczas rozmów kwalifikacyjnych a także oceniających. Dodatkowo, solidnie ugruntujesz wiedzę gramatyczną, kluczową dla świadomej komunikacji.

W ramach kursu EXTENDED poznasz zagadnienia, które uczynią komunikację swobodną, a wykorzystanie struktur gramatycznych i słownictwa biznesowego nie będzie stanowiło już dla Ciebie wyzwania. 

Job Interview w wersji Extended znacznie rozwinie Twoje słownictwo, umożliwiając opowiedzenie o:

  • Twojej edukacji i jej kluczowych elementach,
  • doświadczeniu, które Cię ukształtowało,
  • obowiązkach zawodowych na obecnym i poprzednim stanowisku,
  • zainteresowaniach,
  • pasjach,
  • cechach osobowości, które podkreślają dlaczego właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem/ najlepszą kandydatką,
  • mocnych i słabych stronach, o których zwykle nie wiemy jak mówić
  • celach i ambicjach zawodowych na przyszłość oraz
  • oczekiwaniach dotyczących benefitów

a także poprowadzenie swobodnego small talku na początku rozmowy.

Co więcej, przeprowadzimy Cię przez liczne pytania otwarte i zamknięte, dzięki czemu będziesz w stanie na nie odpowiedzieć nie tylko merytorycznie ale i poprawnie. Obejrzysz aż dwie pełne rozmowy kwalifikacyjne oraz otrzymasz instrukcję jak stworzyć profesjonalne, przejrzyste CV.

Efekt

Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie zaprezentować siebie oraz odpowiadać na pytania w języku angielskim, korzystając ze struktur gramatycznych wymaganych do skutecznej komunikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Zdobędziesz umiejętność tworzenia rozbudowanych wypowiedzi i autoprezentacji. Dowiesz się na jakie elementy warto zwrócić uwagę i które wyrażenia są konieczne by dobrze wypaść podczas rozmowy. Dzięki temu kursowi wzrośnie Twoja pewność siebie w komunikacji oraz przekonanie, że posługujesz się językiem angielskim właściwie.

0
Modułów
0
Lekcji
0
Filmy Video
0
Dokumenty PDF

WPROWADZENIE

EDUKACJA

DOŚWIADCZENIE

OBOWIĄZKI

ZAINTERESOWANIA

PASJE

OSOBOWOŚĆ

MOCNE I SŁABE STRONY

CELE

BENEFITY

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz większego wsparcia i chciałbyś/ chciałabyś spotkać się z ekspertem, który zweryfikuje Twoje postępy, oceni przygotowane przez Ciebie CV  a także przeprowadzi próbną rozmowę kwalifikacyjną, Job Interview Full Version jest dla Ciebie!

Scroll to Top