Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This szkolenie is currently closed

Job Interview - Extended

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku.

Program ten efektywnie łączy naukę samodzielną z programem na platformie, który poprowadzi Cię do swobodnej i świadomej komunikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej w aż 10 obszarach. Możesz przyswajać materiał we własnym tempie, korzystając z instrukcji i wskazówek na platformie, które poprowadzą Cię przez program krok po kroku. 

Kurs Job Interview w wersji Extended koncentruje się na rozwijaniu umiejętności prezentowania siebie w kontekście zawodowym, umożliwiając Ci poszerzenie słownictwa ogólnego i biznesowego, które będziesz mógł/mogła wykorzystać podczas rozmów kwalifikacyjnych a także oceniających. Dodatkowo, solidnie ugruntujesz wiedzę gramatyczną, kluczową dla świadomej komunikacji.

Kurs koncentruje się na rozwijaniu umiejętności prezentowania siebie w kontekście zawodowym, umożliwiając Ci poszerzenie słownictwa ogólnego i biznesowego, które będziesz mógł/mogła wykorzystać podczas rozmów kwalifikacyjnych a także oceniających. Dodatkowo, solidnie ugruntujesz wiedzę gramatyczną, kluczową dla świadomej komunikacji.

W ramach tej wersji kursu poznasz zagadnienia, które uczynią komunikację swobodną, a wykorzystanie struktur gramatycznych i słownictwa biznesowego nie będzie stanowiło już dla Ciebie wyzwania. Kurs ten znacznie rozwinie Twoje słownictwo, umożliwiając opowiedzenie o:

  • Twojej edukacji i jej kluczowych elementach,
  • doświadczeniu, które Cię ukształtowało,
  • obowiązkach zawodowych na obecnym i poprzednim stanowisku,
  • zainteresowaniach,
  • pasjach,
  • cechach osobowości, które podkreślają dlaczego właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem/ najlepszą kandydatką,
  • mocnych i słabych stronach, o których zwykle nie wiemy jak mówić
  • celach i ambicjach zawodowych na przyszłość oraz
  • oczekiwaniach dotyczących benefitów

a także poprowadzenie swobodnego small talku na początku rozmowy.

Co więcej, przeprowadzimy Cię przez liczne pytania otwarte i zamknięte, dzięki czemu będziesz w stanie na nie odpowiedzieć nie tylko merytorycznie ale i poprawnie. Obejrzysz aż dwie pełne rozmowy kwalifikacyjne oraz otrzymasz instrukcję jak stworzyć profesjonalne, przejrzyste CV.

Efekt: Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie zaprezentować siebie oraz odpowiadać na pytania w języku angielskim, korzystając ze struktur gramatycznych wymaganych do skutecznej komunikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zdobędziesz umiejętność tworzenia rozbudowanych wypowiedzi i autoprezentacji. Dowiesz się na jakie elementy warto zwrócić uwagę i które wyrażenia są konieczne by dobrze wypaść podczas rozmowy. Dzięki temu kursowi wzrośnie Twoja pewność siebie w komunikacji oraz przekonanie, że posługujesz się językiem angielskim właściwie.

Scroll to Top

Wpisz swoje dane, żeby kontynuować!

Wpisz swoje dane, żeby kontynuować!